Konfigurátor Safety 440T - Klíčové pasti


Access & Chains Trapped Key Interlock Switches

Klíčové pasti, neboli systém chyceného klíče s řetězem umožňují přístup do nebezpečných oblastí pouze tehdy, když je do blokování vložen vhodný klíč. Tyto přístupové zámky z nerezové oceli poskytují robustní metodu průmyslové kvality, která pomáhá zabránit přístupu do nebezpečných oblastí. Jsou ovládány buď pákou nebo osou, která je spojena s řetězem.

Trapped Key Bolt Interlock Switches

Klíčové pasti, neboli systém chyceného klíče s výsuvným čepem umožňují přístup do nebezpečných oblastí pouze tehdy, když je do blokování vložen vhodný klíč. Tyto klíčové pasti z nerezové oceli s výsuvným čepem poskytují robustní metodu průmyslové kvality, která pomáhá zabránit přístupu do nebezpečných oblastí. S těmito blokovacími zámky není nutné vést napájecí kabely k bráně, jsou k dispozici v provedení čistě mechanickém, ale samozřejmě i s elektrickými a solenoidovými spínači.

Trapped Key Switch with Electronic Timed-delay

Klíčové pasti, neboli systém chyceného klíče s elektronickou blokací a časově zpožděným blokováním se používají v aplikacích, které vyžadují určitý čas, než dojde k povolení vstupu do nebezpečné oblasti. Tento blokovací spínač používá bezpečnostní relé SI Guardmaster® v kombinaci s bezpečnostním relé EMD Guardmaster k provádění časové sekvence. Otočením nevyjímatelného klíče se spustí časovač. Jakmile požadovaný čas vyprší, výstup integrovaného bezpečnostního relé odemkne vnitřní solenoid, který pak umožní vyjmutí jednoho nebo dvou zachycených klíčů.

Trapped Key Switchgear Adaptors

Rozváděčový zámek s chyceným klíčem se používá k blokování dveří rozváděčů nebo jiných zřízení, jako jsou šoupátkové ventily apod. Napájení je odpojeno a zablokováno, když je klíč otočen a vyjmut. Klíč pak může být použit v další sekvenci operací.

Trapped Key Stopped Motion Unit

Stopped Motion Unit (SMU) se používá v aplikacích, které vyžadují detekci (zpětnou vazvu) zastaveného pohybu mechanických částí stroje. SMU používá indukční snímače k detekci pohybu a řídicí jednotku CU2 k vyhodnocování signálů ze snímačů.

Trapped Key Solenoid Release Unit

Uvolňovací jednotka chyceného klíče elektricky izoluje strojní zařízení pro zajištění bezpečnosti přístupu. Jednotka se skládá z otočného vypínače a solenoidu. Zachycený klíč lze vyjmout, jakmile je přiveden externí signál do elektromagnetického zamykacího mechanismu. Kontrolka na uvolňovací jednotce solenoidu signalizuje, kdy lze zachycený klíč vyjmout – respektive, kdy je solenoid pod napětím. Signál solenoidu musí být přítomen pouze tehdy, pokud je nutné vyjmout klíč.

Slamlock Trapped Key Interlock Switches

Spínače Slamlock kombinují vlastnosti klíčových pastí s jazýčkovým blokovacím spínačem. Pokud je aktuátor zasunut do zámku (kryt zavřený), lze zachycený klíč otočit a vyjmout. Pokud je klíč uvolněn, nelze aktuátor vyjmout. Zachycený klíč je nutné znovu zasunout a otočit o 90°, aby se odemkl ochranný kryt. Blokovací spínače Slamlock jsou k dispozici v mechanické, elektrické a solenoidové verzi.

Rotary Trapped Key Interlock Switches

Otočné vypínače s chyceným klíčem se používají k elektrické izolaci strojů pro zajištění bezpečného přístupu a také jako učící boxy v robotických buňkách. Po vypnutí napájení lze klíč vytáhnout a použít v další sekvenci operací, jako je odemknutí přístupového krytu, nebo umožnění ovládání ventilů. Otočný vypínač lze namontovat do panelu nebo zakoupit v externí krabici.

Trapped Key Interlock Exchange Unit Switch

Výměnné jednotky klíčů pro klíčové pasti se používají k vzájemnému provázání jednotlivých zařízení řady klíčových pastí Prosafe® a v případě potřeby tak vytvořit složitější ovládací, nebo zabezpečující sekvenci/postup.