Konfigurátor Safety 440R - Bezpečnostní relé


Safety Relays

Bezpečnostní relé kontrolují a monitorují bezpečnostní funkci (řetězec) a umožňují buď spuštění stroje, nebo provádění příkazů k zastavení stroje. Jednofunkční bezpečnostní relé jsou nejekonomičtějším řešením pro menší stroje, kde je k vyhodnocení bezpečnostní funkce zapotřebí vyhrazené logické zařízení. Modulární a konfigurovatelná monitorovací bezpečnostní relé jsou preferována tam, kde je vyžadován velký a různorodý počet bezpečnostních zařízení a minimální zónové řízení.

 

Guardmaster Safety Relays (GSR)

Naše bezpečnostní relé Guardmaster® jsou navržena tak, aby splňovala normy funkční bezpečnosti, jako je ISO 13849-1 nebo IEC 62061, a nabízejí klíčové funkce pro zjednodušení instalace a složitosti systému. Kromě toho nabízí možnost sběru diagnostichých informací, shromážděných z inteligentních bezpečnostních relé GSR prostřednictvím volitelného rozhraní EtherNet/IP, pomáhají minimalizovat neplánované prostoje, zvyšují efektivitu a podporují technologii Connected Enterprise®. Bezpečnostní relé Guardmaster Dual GuardLink dále rozšiřuje tuto schopnost a dokonce i sdílení diagnostiky a informací o stavu bezpečnostních spínačů a bezpečnostních senzorů zapojených do série přes GuardLink

Minotaur Single-function Safety Relays (MSR)

Naše jednofunkční bezpečnostní relé řady MSR100 podporují širokou škálu vstupních zařízení a výstupních konfigurací. Tato relé jsou ideální pro relativně malé bezpečnostní aplikace a jednozónové řízení a jsou k dispozici v elektromechanické verzi nebo jako polovodičové modely pro aplikace s vysokými frekvencemi cyklů. Společnost Rockwell Automation oznamuje, že od prosince 2019 bude malý počet starších bezpečnostních relé v portfoliu MSR ukončen a již se nebudou prodávat. Zákazníkům doporučujeme, aby migrovali na produkty bezpečnostních relé v našich rodinách MSR a GSR.

Sipha Control Units

Tato bezpečnostní relé monitorují a vyhodnocují bezkontaktní bezpečnostní senzory Sipha. Pro vysoce rizikové aplikace se bezpečnostní relé používá s jedním snímačem Sipha, aby byl zajištěn systém s vysokou integritou. Pro jiné aplikace lze k jedné řídicí jednotce Sipha připojit více senzorů (včetně mechanických spínačů).

Back EMF Monitors

Hlídání klidového stavu MSR55P

Naše jednotky pro monitorování zpětného elektromagnetického pole (EMF) jsou propojeny s jednofázovými nebo třífázovými indukčními motory pro měření zbytkového napětí pohonu a motoru, díky tomu jsou schopny bezpečně indikovat zastavení a následně například odemknout zámky bezpečnostních krytů.

Speed Monitoring Safety Relays

Naše bezpečnostní relé pro monitorování rychlosti MSR57P jsou navržena pro pohybové aplikace, které vyžadují interakci personálu během provozu. Naše bezpečnostní relé MSR55P se používají pro detekci zastavení u jednofázových a třífázových motorů bez potřeby senzorů.

Two-hand Control Monitoring Safety Relays

Dvouruční ovládání

Naše bezpečnostní relé pro vyhodnocování dvouručního ovládání detekují chyby v dvouručních ovládacích prvcích, kabeláži a bezpečnostních obvodech stykačů. Jsou určeny pro použití s mechanickými a kapacitními dvouručními ovládacími jednotkami.

Monitoring Expansion Relays

Rozšiřující kontaktní bloky k bezpečnostním relé

Naše rozšiřující bloky kontaktů k bezpečnostním relé mají jednokanálový nebo dvoukanálový vstup s okamžitými nebo zpožděnými výstupy. Ty jsou navrženy tak, aby fungovaly jako rozšíření hlavního bezpečnostního relé, a zrcadlili činnost hlavních relé.