Konfigurátor Proudové chrániče


Mnoho vážných poruch na elektrických zařízení začíná jako nepatrná chyba zemního spojení, kterou lze včas detekovat pomocí proudového chrániče. Detekcí malých svodových proudů a současným odpojením kritických částí obvodu lze díky proudovému chrániči výrazně snížit pravděpodobnost zranění osob popř. vzniku škod na majetku.

 

Proudové chrániče 1492-MC

Proudové chrániče 1492-MC jsou vhodné jako GFEP nebo GFCI pro aplikace v severní aplikace. Poskytují ochranu proti pulzujícím proudům s citlivostí 5 mA (ochrana osob) nebo 30 mA (ochrana zařízení) dle standardu UL489.

Proudové chrániče 1492-RCDA

Proudové chrániče 1492-RCDA jsou přístroje typu A vhodné pro IEC aplikace. Poskytují ochranu proti AC a DC pulzujícím únikovým proudům s citlivostí 30 mA (ochrana osob), 100 mA, 300 mA nebo 500 mA (ochrana zařízení).